V souladu s ust. § 30 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a souladu s ust. § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zde uveřejňují vydané písemnosti jednotliví rozhodci, kterým společnost Korafin, s.r.o. poskytuje podle individuálních smluv a pokynů administrativní služby.
Korafin, s.r.o. není rozhodčím soudem.


203/2013 - Marek Rejňák - Sdělení o nevyzvednuté písemnosti