rozhodčí doložka.doc
Rozhodčí doložka.doc
Microsoft Word 97/2000/XPTuto rozhodčí doložku uzavírejte jako samostatnou smlouvu a uchovávejte ji odděleně od všech smluv. S každým Vaším obchodním partnerem stačí tuto doložku uzavřít jen jednou a tato se pak vztahuje na všechny smluvní vztahy uzavřené před podpisem rozhodčí doložky jakož i po jejím podpisu. Upozornění: Nelze použít u spotřebitelských smluv ! (Právnická osoba, obchodník v rámci své podnikateské činnosti na straně jedné - spotřebitel na straně druhé)

aktualizace 20.4.2013